About Company


Our Commitment


บริษัท รับซื้อของเก่าศรีราชา จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พศ 2561 มีการจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทโดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยก่อนหน้านั้นระยะแรกได้มีการดำเนินธุรกิจเป็นแบบบุคคลธรรมดา

โดยการการรับซื้อสินค้าอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปตามบ้านและห้างร้านรายย่อย จนระยะต่อมาเนื่องจากความต้องการและฐานลูกค้าที่มากชึ้นจึงได้มีการจัดตั้งในรูปแบบบริษัทและได้มีการรับงานประมูลโรงงาน โรงแรม ตลอดจนห้างร้านขนาดใหญ่ จนมาในปี 2563 ทางบริษัทสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าตลอดจนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับความต้องการลูกค้าที่เพิ่มมากชึนได้

 

Project Image

"บริษัทก่อตั้งและดำเนินการทางในธุรกิจรับซื้อ-ขาย สินค้ามือสองหรือที่เรียกว่าสินค้าใช้งานแล้ว เพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพ ทำงานได้เหมือนของใหม่"

บริษัทรับซื้อของเก่าศรีราชา 

Our History


  • ปี 2560 - ก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  • ปี 2561 - ก่อตั้งบริษัทรับซื้อของเก่าศรีราชาจำกัด
  • ปี 2562 - มีการประมูลงาน โรงแรม ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรม
  • ปี 2563 -  มีการนำระบบ POS เข้ามาช่วยในระบบซื้อขาย และ ยื่นภาษีขายต่อสรรพากร โดยลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้

นโยบาย และ ธรรมมาภิบาล

บริษัทก่อตั้งและดำเนินการทางในธุรกิจรับซื้อ-ขาย สินค้ามือสองหรือที่เรียกว่าสินค้าใช้งานแล้ว เพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพ ทำงานได้เหมือนของใหม่ มีการให้บริการรับประกันหลังการขาย ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทจะไม่สนับสนุนและทำธุรกิจหรือซื้อขายกับบุคคลที่นำพาสินค้าที่ผิดกฏหมาย ไม่ใช่เจ้าของหรือมีสิทธิในสินค้านั้นโดยแท้จริง โดนถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นทางบริษัทจะให้คสามร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดต่อไป
บริษัทรับซื้อของเก่าศรีราชา